Dank je wel voor je interesse in NiceDay. NiceDay is ontwikkeld door Sense Health b.v., en dit is een wettelijke overeenkomst tussen jou en Sense Health b.v. (hierna: Sense) betreffende het gebruik van de services die Sense aanbiedt (hierna: Sense services).

Door het registreren voor en/of gebruik maken van Sense services, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, en geef je Sense toestemming elektronisch met je te communiceren over Sense services.

Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

Sense mag de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Een link naar de meest recente Algemene Voorwaarden zal altijd beschikbaar zijn in de NiceDay app, en we geven de laatste datum van wijziging bovenaan de Algemene Voorwaarden weer. Wanneer je de Sense services blijft gebruiken na het aangeven door Sense van dergelijke wijzigingen, ga je akkoord met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Vereisten voor het gebruik van Sense services

Sense services zijn beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar en ouder.

Voorzorgsmaatregelen

Sense services hebben een informatief doel en zijn niet bedoeld om de relatie tussen jou en je huisarts en/of andere medisch hulpverlener te vervangen. Wij zijn geen geautoriseerd medisch hulpverlener en hebben geen expertise in het diagnostiseren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van enige aard. Niet alle oefeningen of activiteiten zoals die voorkomen in Sense services zijn voor iedereen geschikt.

Wij proberen behulpzame en accurate informatie te geven, maar vertrouwen op informatie vanuit Sense, haar medewerkers, or anderen die verschijnen op of bijdragen aan informatie van Sense services, is geheel op eigen risico.

Gebruikersgegevens

Gegevens die je verstuurt naar en/of via Sense (hierna samen ‘Gebruikersgegevens’) vallen onder het Privacybeleid van Sense, en onder de instellingen die je hebt geselecteerd in Sense services, voor zover beschikbaar. Je kan het Privacybeleid vinden in de verschillende apps en websites beschikbaar gesteld door Sense.

Registratie en Wachtwoord

Je bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je login informatie en wachtwoord. Je bent verantwoordelijk voor alle vormen van gebruik van je login informatie, met of zonder jouw toestemming voor gebruik hiervan. Sense accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verstuurde informatie door iemand die frauduleus toegang heeft gekregen tot jouw Sense account, of voor frauduleus gebruik of misbruik van door jou verstuurde informatie door derden.

Eigendom van Sense services

Behalve Gebruikersgegevens en persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in het Privacybeleid, zijn Sense services en alle aspecten daarvan, inclusief auteursrechten, handelsmerken en ander intellectueel eigendom, eigendom van Sense of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan enig onderdeel van Sense services te reproduceren, verspreiden, wijzigen of hiervan afgeleide werken te maken, inhoud publiekelijk te tonen of commercieel te exploiteren, uitgezonderd wanneer dit noodzakelijk is om gegevens te bekijken en/of een redelijk aantal kopieën te maken van delen van deze gegevens (dit zonder wijzigingen).

Gedragswijze gebruiker

Als we vaststellen dat een gebruiker niet verantwoordelijk omgaat met de services van Sense, hebben wij het recht (maar niet de verplichting) om de transmissies of het gebruik van de services van Sense te verwijderen, aan te passen of blokkeren.

Wijzigingen aan de services van Sense

Sense mag zonder vooraankondiging wijzigingen of een stopzetting, tijdelijk of permanent, aanbrengen aan de services van Sense. U gaat akkoord dat Sense niet aansprakelijk is naar u of een derde partij met betrekking tot een wijziging, suspensie of stopzetting van een van de onderdelen of componenten van de services van Sense.

Services van derde partijen

De services van Sense kunnen links of verwijzingen bevatten naar websites van derde partijen. We volgen of onderzoeken deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of praktijken van deze websites.

Disclaimer met betrekking tot inhoud, garantie en beperking van aansprakelijkheid

De diensten worden door Sense en haar partners geleverd zoals ze zijn. Zowel Sense als haar partners bieden geen enkele garantie met betrekking tot de werking van de diensten en de informatie die via de diensten wordt aangeboden.

Gebruik van NiceDay buiten een gecertificeerde behandelsetting is op eigen risico. Binnen een gecertificeerde behandelsetting dient NiceDay slechts als aanvulling op de deskundigheid van de behandelaar, waarbij in geval van twijfel altijd het advies van de behandelaar prevaleert. Op geen enkele manier is Sense aansprakelijk voor de schade die ontstaat uit het (verkeerd) gebruik van de diensten.

Algemeen

De Gebruikersovereenkomst en de oplossing voor een conflict met betrekking tot de Gebruikersovereenkomst of de services van Sense vallen onder het Nederlandse recht zonder de principes van het internationaal privaatrecht. Deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen u en Sense met betrekking tot de besproken onderwerpen hierin en overstemmen alle hiervoor of hierna besproken en geschreven overeenkomsten. U mag deze overeenkomst niet toewijzen aan een andere partij en elke poging hiertoe is nietig.